PGHorseproducts
PGHorseproducts

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PGHorseproducts, versie 2013.

 

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website van PGHorseproducts gesloten zijn tussen afnemers van producten van PGHorseproducts (verder te noemen klant) en PGHorseproducts.


1.2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen met PGHorseproducts.


1.3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant zijn hiermee uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met PGHorseproducts.


1.4. PGHorseproducts behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.


1.5. Bij het plaatsen van een bestelling bij PGHorseproducts aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

 

 

2. Totstandkoming overeenkomsten


2.1. Een overeenkomst tussen klant en PGHorseproducts komt tot stand als de klant een bestelling heeft geplaatst op de website, deze betaalt heeft, de algemene voorwaarden geaccepteerd heeft en een bevestigingsemail van PGHorseproducts heeft ontvangen op het door de klant opgegeven emailadres. In deze bevestigingsemail staat vermeld wat er besteld is en hoe er betaald kan worden. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt, dan heeft PGHorseproducts de bestelling niet ontvangen of heeft de klant een foutief emailadres doorgegeven. Neemt u in dit geval via een contactformulier contact met PGHorseproducts op.

 

 

3. Prijzen


3.1. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen zijn door PGHorseproducts zorgvuldig op de website weergegeven. PGHorseproducts is echter niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuistheden, voor zover de koper redelijkerwijs moest begrijpen dat het een vergissing of verschrijving betrof.


3.2. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro's. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is PGHorseproducts bevoegd om prijzen te wijzigen.


3.3. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van vervoer, verpakking en verzending. Per bestelling wordt eenmalig een bedrag voor de verzending in rekening gebracht, deze kosten zijn inclusief verpakking en vervoer.

3.4. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

 

 

4. Verzendkosten


4.1. De verzendkosten bedragen standaard 7,95 Euro inclusief verpakking en administratiekosten. In de bevestigingsmail die de klant ontvangt na het plaatsen van de bestelling staan de verzendkosten vermeld.

 
4.2. Briefpostbestellingen, past de bestelling in een A4 envelop en is de envelop niet dikker dan 3,2 cm, dan valt de envelop nog onder briefpost. De verzendkosten bedragen bij briefpostbestelling 4.95 Euro.

 

 

5. Levering en bezorging


5.1. PGHorseproducts doet zijn uiterste best om alle bestellingen zo snel mogelijk te leveren. PGHorseproducts streeft erna om alle bestellingen na ontvangst van de betaling binnen drie werkdagen te verzenden. Vermelde termijnen zijn indicatief, PGHorseproducts kan hiervan afwijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.


5.2. Vertragingen in de aflevering doordat een artikel niet op voorraad is, worden per email of brief aan de klant gemeld.


5.3. Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee PGHorseproducts de bestelling behandelt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De klant moet dit uiterlijk binnen 3 dagen aan PGHorseproducts melden. De levering wordt dan eventueel op kosten van PGHorseproducts aangevuld of opnieuw geleverd.


5.4. Bij een remboursbestelling vragen wij u ook uw telefoonnummer op te geven (geen GSM nummer). Mogelijk belt PGHorseproducts de klant vooraf op om de bestelling te bevestigen (dit om "nep"bestellingen te voorkomen).


5.5. PGHorseproducts bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres van de koper geleverd.


5.6. Bestellingen mogen in gedeelten afgeleverd worden. Deelleveringen en naleveringen ontvangt de klant zonder extra verzendkosten.

 

 

6. Betaling


6.1. Betaling geschiedt vooraf. PGHorseproducts accepteert bank en rembours als betaal opties.

 

 

7. Retournering


7.1. De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig op mankementen of onvolledigheid te controleren.


7.2. De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangt te retourneren in de originele verpakking samen met een ingevuld retour formulier. Dit retourformulier kunt u bij onze klantenservice aanvragen (deze wordt u op werkdagen binnen 24 uur gemaild). Zonder dit retourformulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen.


7.3. Van retournering zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken of andere gepersonifieerde producten.


7.4. Als een klant een beroep heeft gedaan op ontbinding van de overeenkomst en de bestelling is retour ontvangen, dan zal PGHorseproducts binnen 15 werkdagen het bedrag restitueren. Terugbetaling geschiedt op de door de koper opgegeven bank of girorekening. Voor terugbetaling op een Belgische rekening geeft de koper zijn IBAN - BIC gegevens door.


7.5. Particulieren kunnen artikelen retour sturen bedrijven en instellingen kunnen dit niet tenzij er een defect is. In veel gevallen maken wij hier een uitzondering op en mag het alsnog retour.


7.6. Onze retour voorwaarden zijn gemaakt met inachtneming van de wet kopen op afstand.

 

 

8. Aansprakelijkheid


8.1. De aansprakelijk van PGHorseproducts beperkt zich tot de factuurwaarde. Iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. PGHorseproducts is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, indirecte schade of enige andere schade.


8.2. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestelling de eerste keer is aangeboden op het door de klant aangegeven adres.


8.3. PGHorseproducts is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling als de klant de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling fout heeft opgegeven. Eventuele extra kosten die ontstaan als de bestelling retour komt en/of de tweede keer opgestuurd moet worden zijn voor kosten van de klant.

8.4. PGHorseproducts is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Bijvoorbeeld bij bedrijven, instellingen, studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven e.d.


8.5. Het kan voorkomen dat een bestelling nadat het bij TNT aangemeld is vertraagd bezorgd wordt. Een bestelling wordt door TNT pas als vermist aangemerkt als het een week ná verzending nog niet is aangekomen. PGHorseproducts kan dus pas na deze week actie ondernemen. Dit geldt alleen wanneer een bestelling met Track and Tracé code niet bekend is, indien TNT vermeld dat een bestelling afgeleverd is dan is PGHorseproducts niet meer verantwoordelijk.


8.6 PGHorseproducts is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzing van de supplementen.

 


9. Garantie


9.1. Retourzendingen zonder retourformulier en kopie factuur of onvoldoende gefrankeerd, worden niet in behandeling genomen.

 

 

10. Klachten


10.1. PGHorseproducts streeft ernaar om alles naar volle tevredenheid van haar kopers af te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht via een contactformulier indienen, zie website contact. PGHorseproducts streeft erna om klachten binnen 24 uur te beantwoorden.

 

 

11. Persoongegevens


11.1. PGHorseproducts respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. De persoonlijke gegevens worden in het databestand van PGHorseproducts opgeslagen. De door de koper verstrekte gegevens in dit databestand worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van mailings en/of aanbiedingen van PGHorseproducts.


11.2. Uiteraard worden deze persoonsgegevens niet verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan PGHorseproducts.

 


Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van PGHorseproducts gebruikt worden.